True Story Canvas

Truman Amsterdam B.V. de houder is van het merk 'True Story Canvas', geregistreerd bij
het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 1324179 en
auteursrechthebbende op het True Story Canvas. We bieden de mogelijkheid om het merk
'True Story Canvas’ en het True Story Canvas commercieel te gebruiken door middel van
een licentie-overeenkomst. Meer informatie: info@trumanamsterdam.com.

Check hier onze privacy verklaring