"Truman is niet bang om te challengen en weet hierdoor in korte tijd naar boven te halen wat nodig is om een verhaal te maken wat klopt en wat je raakt. Creativiteit is waarnemen, denken én doen. Truman is niet alleen vindingrijk, maar combineert dit met originaliteit en daadkracht"

Amber Franssen, Creative Director Art