Het verhaal van elke dag samenwerken aan een slim, vaardig en creatief Nederland

2019 tot heden

Onderwijs, cultuur en wetenschap zijn verweven met onze maatschappij. Het Ministerie van OCW heeft dan ook een breed werkveld. Er was een grote behoefte om duidelijk te laten zien waar het ministerie voor staat. Zowel intern naar de medewerkers als extern naar de stakeholders. Na een aantal strategische workshops ontwikkelde Truman samen met het ministerie haar corporate story. Deze vertaalden we door naar een film en zes maxims (leidende gedragsprincipes) om richting te geven aan de dagelijkse werkzaamheden van ambtenaren. Via een interne campagne brachten we de corporate story en de maxims onder de aandacht binnen het hele ministerie.

True story canvas workshop | Rolbepaling sessie | Maxims | Manifest | Video | Webpagina | Posters

Het verhaal van elke dag samenwerken aan een slim, vaardig en creatief Nederland

2019 tot heden

Onderwijs, cultuur en wetenschap zijn verweven met onze maatschappij. Het Ministerie van OCW heeft dan ook een breed werkveld. Er was een grote behoefte om duidelijk te laten zien waar het ministerie voor staat. Zowel intern naar de medewerkers als extern naar de stakeholders. Na een aantal strategische workshops ontwikkelde Truman samen met het ministerie haar corporate story. Deze vertaalden we door naar een film en zes maxims (leidende gedragsprincipes) om richting te geven aan de dagelijkse werkzaamheden van ambtenaren. Via een interne campagne brachten we de corporate story en de maxims onder de aandacht binnen het hele ministerie.

True story canvas workshop | Rolbepaling sessie | Maxims | Manifest | Video | Webpagina | Posters

Manifest

Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland.
Een land waar je jezelf mag en kan zijn.
Een land waar iedereen mee kan doen.
Waar je de vrijheid hebt om je te ontwikkelen en te uiten.

Als iedereen een gelijke kans krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien.
Van de handigste handen tot de knapste koppen.
Zodat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving.
Zodat deze open, vrij en vitaal blijft.
Nu en in de toekomst.

Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland.
Ieder vanuit z’n expertise en eigenheid.
Met oog voor vandaag.
En aandacht voor morgen.
Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers.
En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen.

We luisteren naar de mensen waar we het voor doen.
Van een uitgesproken professional tot een bezorgde ouder.
We brengen mensen en organisaties samen.
Stimuleren initiatieven en samenwerking.
We maken het mogelijk dat iedereen goed onderwijs krijgt.
En een waardevol diploma kan behalen.
Dat journalisten en kunstenaars zich in alle vrijheid kunnen uiten.
Dat cultuurmakers er voor zorgen dat we elkaars verhalen leren kennen
en onze wereld door andermans ogen kunnen ervaren.
Dat er voor iedereen op media- en cultuurgebied iets te kiezen valt.
Van theatervoorstellingen tot radiozenders en van films tot musea.
Dat onze monumenten en verhalen behouden blijven voor volgende generaties.
Dat wetenschappers de ruimte krijgen om hun ontdekkingen te doen.
En dat iedereen een volwaardige plek in onze samenleving krijgt.
Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of waar je voor staat.

Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Manifest

Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland.
Een land waar je jezelf mag en kan zijn.
Een land waar iedereen mee kan doen.
Waar je de vrijheid hebt om je te ontwikkelen en te uiten.

Als iedereen een gelijke kans krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien.
Van de handigste handen tot de knapste koppen.
Zodat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving.
Zodat deze open, vrij en vitaal blijft.
Nu en in de toekomst.

Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland.
Ieder vanuit z’n expertise en eigenheid.
Met oog voor vandaag.
En aandacht voor morgen.
Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers.
En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen.

We luisteren naar de mensen waar we het voor doen.
Van een uitgesproken professional tot een bezorgde ouder.
We brengen mensen en organisaties samen.
Stimuleren initiatieven en samenwerking.
We maken het mogelijk dat iedereen goed onderwijs krijgt.
En een waardevol diploma kan behalen.
Dat journalisten en kunstenaars zich in alle vrijheid kunnen uiten.
Dat cultuurmakers er voor zorgen dat we elkaars verhalen leren kennen
en onze wereld door andermans ogen kunnen ervaren.
Dat er voor iedereen op media- en cultuurgebied iets te kiezen valt.
Van theatervoorstellingen tot radiozenders en van films tot musea.
Dat onze monumenten en verhalen behouden blijven voor volgende generaties.
Dat wetenschappers de ruimte krijgen om hun ontdekkingen te doen.
En dat iedereen een volwaardige plek in onze samenleving krijgt.
Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of waar je voor staat.

Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Ook je corporate story met impact delen?

Over Truman:

Truman Amsterdam is een storytelling bureau en versterkt merken vanuit geloofwaardigheid en authenticiteit. Onze True Storytellers helpen merken en organisaties met een scherpe positionering, stevige branding, opvallende reclamecampagnes en waardevolle content.

Truman Amsterdam B.V. – Johan Huizingalaan 400 – 1066 JS Amsterdam info@trumanamsterdam.comprivacy statement

Volg ons

Volg ons

Nieuws en updates ontvangen

Nieuws en updates ontvangen